กองทุนรวมดัชนีคือกองทุนรวมประเภทหนึ่งมีกลยุทธ์บริหารการลงทุน มีนโยบายลงทุนหลักทรัพย์  เป็นการพยายามเลียนแบบให้ได้ผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงมากที่สุด และมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำสำหรับนำมาผ่อนคลาย เล่นบาคาร่า เว็บตรง เว็บพนันออนไลน์ และอื่นๆ สำหรับกองทุนรวมดัชนีของไทยส่วนใหญ่จะลงทุนดัชนีอ้างอิงหุ้น  เช่น   ดัชนี set50 Index,  set100 Index  ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง  เช่น  กลุ่มธนาคารพาณิชย์  หุ้นกลุ่มพลังงาน  เป็นต้น  ส่วนของต่างประเทศจะไปลงทุนในดัชนีตราสารหนี้หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ได้   วิธีการลงทุนกองทุนรวมดัชนีคือจะพยายามจัดส่วนการลงทุนไปกับดัชนีอ้างอิง  เช่น  หากอ้างอิงกับ Set 100 Index   ก็จะนำไปลงทุนในหุ้นที่มีมาเก็ตแคปใหญ่  ทั้ง 100  ตัวในตลาดหุ้นไทย  หากอ้างอิงกับหุ้นกลุ่มพลังงานคือ  กองทุนรวมดัชนีเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานตัวนี้ทั้งหมด

การบริหารในลักษณะนี้ให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมดัชนีใกล้เคียงกับผลตอบแทนดัชนีอ้างอิงมากสุด  เช่น  ผลตอบแทนอ้างอิงเพิ่มสูงขึ้น 10%   มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมดัชนีก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากใกล้เคียง 10%  เราควรตอบแทนดัชนีปรับลง  NAV ของกองทุนดัชนีก็จะปรับลงใกล้เคียงกัน

กองทุนรวมดัชนีดีตรงไหน
ความเสี่ยงในการลงทุนกองทุนดัชนีหุ้นนั้นเป็นการเลือกลงทุนในหุ้นที่มุ่งหวังผลตอบแทนกองทุนรวมกลุ่ม  ไปในทิศทางเดียวกับดัชนีอ้างอิงและไม่มุ่งเน้นเอาผลตอบแทนเหนือดัชนีอ้างอิงเหมือนกองทุนรวมที่บริหารการลงทุนแบบเชิงรุก

กองทุนดัชนีเหมาะสมกับนักลงทุนมือใหม่เริ่มลงทุนในกองทุนหุ้นแต่ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลกองทุนรวมหุ้นและเลือกหุ้นที่เหมาะสมกับตนเองหรือไม่
กองทุนดัชนีรวมเหมาะสมกับนักลงทุนที่มีเป้าหมายลงทุนระยะยาว  หรือวางแผนหลังเกษียณเป็นวิธีลงทุนแบบถัวเฉลี่ยสม่ำเสมอ  เป็นหุ้นที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาว  เช่น  10 ปี,  20 ปี  เป็นต้น  ยืมลงทุนระยะยาวเท่าไหร่ความเสี่ยงจะลดต่ำลงแล้วผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นสม่ำเสมอ

กองทุนรวมดัชนีอาจจะไม่เหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในหุ้นสูง ๆ  หรือสนใจกองทุนรวมที่ผู้จัดการเก่ง ๆ  ที่จะคัดหุ้นเข้าพอร์ต  เพราะผู้นักทุนไม่สามารถที่จะเลือกหุ้นเข้าพอร์ตได้  ดังนั้นควรถามตัวเองก่อนว่าเหมาะกับกองทุนประเภทนี้หรือไม่  และดูว่าใช้ระยะเวลาลงทุนนานขนาดไหน   การลงทุนที่จะประสบผลสำเร็จ   ควรมีการเริ่มต้นที่ดีและเลือกทรัพย์สินลงทุนให้เหมาะกับตนมากที่สุด